Reklamacija

Obrazac je namenjen isključivo za komunikaciju koja se tiče reklamacija.
*U slučaju delimičnog povrata ili reklamacije za količinu manju od naručene, iznos koji će biti vraćen se umanjuje za pun iznos potrošenih preparata, a ne na osnovu cene s popustom koja je navedena na fiskalnom računu. Važno je napomenuti da cena po komadu može biti drugačija od cene koja se odnosi na paket na koji je primenjen popust.