Mohim përgjegjësie

Ky produkt nuk është vlerësuar nga Agjencia për Produkte Medicinale dhe Pajisje Mjekësore të Shqiperise dhe nuk eshte e destinuar për diagnostikimin, trajtimin ose parandalimin e sëmundjes. Rezultatet në përshkrim dhe dëshmi mund të mos jenë rezultate tipike ose të sakta. Rezultatet individuale mund të ndryshojnë. Para se ta konsumoni këtë produkt konsultohuni me mjekun tuaj. Të gjitha pikturat e pranishme janë dramatizime. Statusi i aplikueshëm: rezultatet mund të ndryshojnë nga personi në person

Mbrapa