Limited Charm Proizvodnja

Brend se uspješno razvija i proizvodi nastaju u Limited Charm fabrici od 2019. godine. Ideja je bila jednostavna: zadovoljiti tadašnje osnovne potrebe sa kapacitetom od 230 proizvedenih komada po satu. Uslovljeni vrtoglavim porastom prodaje, Limited Charm je 2020. godine svoje proizvodne kapacitete povećao za 200% i tim tempom nastavlja i danas. Proces proizvodnje je u potpunosti automatizovan i potreba za ljudskim faktorom je svedena na minimum. Jedna proizvodna linije je duga 16 metara i sastoji se od sljedećih stanica:

Samo prva i zadnja stanica imaju potrebu za ljudskim djelovanjem.

Agencije za kontrolu javnog zdravstva svakih šest mjeseci rade mikrobiološke i hemijske analize, kako bi se uvjerili da je svaki uzorak siguran za korištenje i da ne sadrži nikakve štetne materije. Važno je spomenuti da Limited Charm posjeduje najbitnije certifikate za kontrolu kvalitete i kontrolu procesa prerade i pakovanja: HACCAP i ISO 9001, kako bi se na tržište plasirali samo provjereni i potpuno prirodni proizvodi.

Nazad na početnu