MonetizeAd

U skladu sa članom 11. tačka 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Službene novine FBiH, br 40/10 i člana 10. Pravilnika o uvjetima prodaje proizvoda i usluga   MonetizeAd d.o.o Sarajevo adresa Hadžiabdinica bb, 71000 Sarajevo , direktor Društva na dan 06.12.2022. god. Donosi, dopunu

 

 

ODLUKE

O SNIŽENJU I NIVELACIJI CIJENA

Član 1

 

Odlukom se usvajaju pojedinačni popusti sa 110,00 KM na 55,00 KM, kao i grupni varijabilni popusti, u odnosu na maloprodajne cijene iz važećeg Cjenovnika Društva MonetizeAd d.o.o Sarajevo adresa Hadžiabdinica bb, 71000 Sarajevo,

 

Član 2

 

Proizvodi kojima se snižava cijena su slijedeći proizvodi:

Go Slim

Argan

Parazol

Go Potent

Varcosin

Nautubone

Celluless

Psorizin

Prostamid

ImmunoMax

Hypertea

Diatea

TestoX

Intimotea

Quick Fit sirup

Easy Slim

Omni Potent

Varcolex

BoneControl

Cellulflex

Dermal

HydroMax

Beauty Derm

Deep Inhale

Nefro Aktiv

Fertili Tea

Apolloss

Lossless

Hyper drops

Mikoherb

Pro drops

Dia drops

Mikotea

Hemomax

Hyper caps (30pcs)

Orthopro Immun

Wrinkless

Hemoroclear

O caps

Pro caps

ZF Imuno32

Keto Tea

PreNatal

TestoY gel

 

 

Član 3

 

Grupne varijabilne popuste određuje agent tokom razgovora, npr.

1kom Hypertea čaj  55KM 

4kom Hypertea čaj  120KM 

3kom Hypertea čaj + 3 kom Goslim čaj 150KM 

4kom Goslim čaj + 4kom Nautubone gel 185KM 

5kom Diatea čaj + 5kom Diadrops kapi 220K

Član 4

 

Proizvodi kojima se snižava cijena potrebno je nivelisati cijenu u važećim poslovnim knjigama

 

Član 5

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se ovlaštena lica i zadužuju se da izvrše popis robe prije sniženja i formiraju nove maloprodajne cijene.

 

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjena iste počinje od dana izršene nivelacije i postavljenih sniženih cijena na vidljivo i odgovarajuće mjesto.

 

U Sarajevu 06.12.2022.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Monetize Ad d.o.o. Sarajevo

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monetize Ad d.o.o. Sarajevo

Hadžiabdinica bb, 71000 Sarajevo – Stari Grad, Bosna i Hercegovina

Email: [email protected], Mob: +387 62 446 646

Rješenje broj: 065-0-Reg-20-002235, MBS: 32-01-0060-17, ID: 4210276260005; PDV: 210276260005

Transakcioni račun: 1994990001793449 Sparkasse bank

Nazad